Rekrutuj dla nas!

Reverse Business Support dynamicznie się rozwija, i to nas cieszy. Jeszcze lepszą informacją jest to, że w ostatnich dniach pozyskaliśmy nowych, bardzo dużych klientów. Teraz czas na tę trudniejszą część. Musimy znaleźć pracowników do obsługi tych kontraktów (na terenie całej Polski). Właśnie tu przydałaby się nam Twoja pomoc! Jeśli znasz…...

2800 brutto już pewne!

Rząd RP ustalił ostatecznie wysokość wynagrodzenia minimalnego na 2021 rok w zapowiadanej wysokości 2800 zł brutto miesięcznie (pełny etat) lub odpowiednio 18,30 zł brutto za roboczogodzinę. Niespodzianek zatem nie było, a sama decyzja zapadła w tym roku wyjątkowo szybko, co niewątpliwie wynika z konieczności jak najszybszego dokonania przez Rząd przeliczeń…...
Pensja 2020

2800 złotych od 2021 roku?

Rząd RP zgłosił propozycję ustanowienia od 2021 roku podwyżki wynagrodzenia minimalnego w gospodarce do kwoty 2800 złotych (+200 zł w stosunku do roku 2020). Niewykluczone, że kwota ta będzie wyższa, gdyż do końca września (orientacyjna data, do której wysokość pensji minimalnej powinna być zatwierdzona) jeszcze daleko. Ze względu na epidemię…...