Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.reverse.biz.pl

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez
  Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za
  wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów serwera).
 2. Serwis internetowy www.reverse.biz.pl (zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez Reverse.biz
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (zwany dalej Administratorem).
  Możesz się z nami skontaktować wysyłając pismo tradycyjne na nasz adres, przesyłając wiadomość
  mailową na adres biuro@reverse.biz.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 825 50 71.
 3. Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
 4. Administrator w celu realizacji usług na rzecz użytkowników serwisu (określonych w pkt. 5) może
  powierzyć przetwarzanie danych osobowych następującym współpracującym podmiotom jako
  współadministratorom:
  4.1. Envistar.Biz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  4.2. Invent People Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi;
  4.3. Kancelaria Księgowa Reverse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  4.4. Reverse Business Support Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi.
 5. Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z jego
  funkcjonalności: możliwości wysłania podania o pracę za pośrednictwem formularza aplikacyjnego
  dostępnego w Serwisie, lub formularza kontaktowego dostępnego w serwisie
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
  sposób:
  6.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje przekazane Serwisowi w
  trakcie korzystania z jego zasobów (w tym przez formularz aplikacyjny lub formularz
  kontaktowy, jeśli są dostępne).
  6.2. Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki
  cookie (tzw. „ciasteczka”).
  6.3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego: home.pl S.A. ul.
  Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335.

Rozdział 2 Dane osobowe przekazane przez Użytkownika

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Serwis nie oferuje usług związanych z rejestracją użytkowników serwisu i przechowywaniem ich danych w celach innych niż prowadzone procesy rekrutacyjne.
 3. Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO, a administrator zapewnia:
  • Szyfrowanie danych osobowych.
  • Przyjęcie stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności,integralności, dostępności, odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
  • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.
  • Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.
 4. Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, tj. w celu przekazania Administratorowi oferty pracy. Dane będą przetwarzane przez:
  • Czas prowadzonego procesu rekrutacyjnego, którego oferta dotyczy;
  • Przez czas nieokreślony zależnie od zgody udzielonej przez Użytkownika, co dotyczy danych przesłanych pod potrzeby wszystkich, w tym także przyszłych, procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, wynikający z regulacji prawnych z zakresie zatrudniania pracowników oraz pośrednictwa zawodowego.
 6. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora.
 7. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 12, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tożsamości osób, których wnioski ma rozpatrzyć. Wnioski od osób, których dane nie są w żaden sposób przetwarzane przez Administratora (np. trwale usunięte po zakończeniu określonego procesu), będą pozostawiane bez
  rozpatrzenia jako bezprzedmiotowe.
 9. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega
  sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np.
  w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej
  realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze, np. prawa Kupującego
  do rękojmi.
 10. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w
  celu realizacji (na rzecz Operatora) usług technicznych, które mają na celu zapewnienie ciągłości
  działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. utrzymania serwisu
  internetowego, korzystania z poczty email, świadczenia usług księgowych.

Rozdział 3 Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Państwa na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
  ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..
 5. Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
  lub przemieszczania się.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:
  • Cookie tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
  • Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom
  świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą usług analitycznych realizowanych na
  rzecz administratora przez Google (Alphabet Inc.).
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
  wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Rozdział 4 Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane te mogą zawierać min.:
  • Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.
  • Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.
  • Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy
   użyciu tzw. “linka”).
  • Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.
  • Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo,
   region, miasto, stacja bazowa).
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Rozdział 5 Informacje końcowe i prawne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 6 Jak możesz dbać o swoją prywatność

 1. W Polsce za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych w pierwszej kolejności odpowiada Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). Zapraszamy na jego stronę internetową: www.uodo.gov.pl, gdzie można uzyskać cenne informacje dotyczące tego zagadnienia.
 2. Bardzo pomocne w ochronie danych osobowych jest zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dostępnymi dla używanych przez Ciebie aplikacji – przeglądarek sieci internet. Szczególnie cenne umiejętności, to m.in. blokowanie przetwarzanie plików cookie, blokowanie reklam, w tym w szczególności reklam śledzących, racjonalne stosowanie funkcji zapamiętywania użytkownika przez poszczególne strony internetowe czy aplikacje (w tym najpopularniejsze dwie: Google i Facebook).
 3. Zalecamy Tobie także rozważenie rezygnacji z darmowych kont poczty elektronicznej, oferowanych przez wiele serwisów internetowych (z Google na czele, ale także popularne w Polsce serwisy internetowe, jak np. gazeta.pl czy wp.pl), gdyż zazwyczaj korzystając z nich jednocześnie wyrażasz
  zgodę na gromadzenie określonych danych osobowych przez dostawców tych usług. Za niewielką roczną opłatą możesz uzyskać dostęp do komercyjnych kont poczty elektronicznej zapewniających Tobie całkowitą poufność.
 4. Należy także zachowywać szczególną ostrożność w publicznych punktach dostępu do internetu (kawiarnie internetowe, biblioteki, galerie handlowe). Zalecamy przeglądanie internetu za pomocą przeglądarek internetowych ustawionych do pracy w trybie „incognito” (przeglądanie w trybie
  prywatnym). Na koniec swojej aktywności koniecznie wyloguj się ze wszystkich stron internetowych i aplikacji, a następnie zamknij okno przeglądarki, by kolejny użytkownik danego urządzenia nie mógł odtworzyć Twojej aktywności.
 5. Jeśli stwierdzisz naruszenie prywatności twoich danych osobowych, bezzwłocznie skontaktuj się z administratorem serwisu, w którym takie naruszenie nastąpiło, a w przypadku braku jego szybkiej reakcji (do 48 godzin), skontaktuj się z UODO (pkt. 35). W sprawach mogących stanowić przestępstwo (kradzież danych czy ich wykorzystanie w celach przestępczych) bez wahania natychmiast zgłoś się na Policję.
  Wersja polityki: 20200516

Pliki do pobrania

Polityka Prywatnosci

Pobierz plik .pdf (210.38KB)