PRACA TYMCZASOWA

Usługa pracy tymczasowej to nasz podstawowy i najbardziej popularny produkt. Jest to rozwiązanie, które możemy wdrożyć w praktycznie dowolnym przedsiębiorstwie, od niedużych klientów poszukujących kilku sezonowych pracowników, po duże przedsiębiorstwa poszukujące setek osób do pracy. Usługę tę realizujemy na terenie całej Polski, a robimy to szybko i skutecznie dzięki naszej rozwiniętej sieci oddziałów i przedstawicieli regionalnych. Przestrzegamy zasad określonych w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Praca tymczasowa to doskonałe rozwiązanie dla firm działających w dynamicznym otoczeniu biznesowym, poszukujących zasobów siły roboczej dostosowanych do aktualnych potrzeb rynkowych. Jednocześnie zaś nie zainteresowanych rozbudową własnych działów kadrowych, czy angażowaniem się w żmudne procesy rekrutacyjne. Reverse Business Support, korzystając z własnych baz danych, dostarczy Państwu odpowiednią liczbę pracowników na czas i we wskazane miejsce. Usługa może być realizowana w okresie od 1 do 18 miesięcy. Co ważne, nasi klienci, mają prawo do zatrudnienia we własnym zakresie tych naszych pracowników, których uznają za cennych w perspektywie długoterminowej. Całość procesów kadrowych leży po stronie naszej firmy: od rekrutacji, poprzez obsługę kadrową i płacową, na rekrutacjach uzupełniających skończywszy (naturalna rotacja personelu).

W ramach usługi pracy tymczasowej oferujemy również możliwość skorzystania z pracy obcokrajowców, głównie obywateli Ukrainy i Białorusi. Jest to opcja dedykowana dla tych firm, w których kluczowe znaczenie ma koszt usługi w relacji do produktywności pracownika. Nieistotne są za to bariery językowe.

Z naszej usługi najczęściej korzystają następujące rodzaje przedsiębiorstw:

  • zakłady produkcyjne (obsługa maszyn, utrzymanie czystości, prace magazynowe)
  • sieci handlowe (obsługa kas, kompletacja zamówień, obsługa sal sprzedaży)
  • firmy e-handlowe (obsługa klienta, wprowadzanie danych do systemów IT, kompletacja zamówień).

ZATRUDNIENIE ZEWNĘTRZNE

Usługa zatrudnienia zewnętrznego to klasyczne rozwiązanie z zakresu outsourcingu procesów biznesowych. Odróżnia ją od pracy tymczasowej to, że z punktu widzenia formalnego jest to klasyczne podwykonawstwo określonych zadań zlecane Reverse Business Support, realizowane następnie w trybie ciągłym przez nasz personel. W ten sposób jest to idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących stabilnych i stałych rozwiązań, chcących skupić się na swoim podstawowym biznesie i zainteresowanych minimalizacją kosztów w obszarach nie generujących kluczowej wartości dodanej.

Zatrudnienie zewnętrzne może być realizowane przez dowolnie długi czas, także powyżej 18 miesięcy. Stosownie do ustaleń z Reverse Business Support istnieje możliwość dostosowywania liczebności personelu do rynkowych wahań sezonowych czy planowanych dodatkowych zamówień. W odróżnieniu od usługi pracy tymczasowej, w przypadku zatrudnienia zewnętrznego obowiązuje ograniczenie polegające na realizowaniu zlecenia wyłącznie przez personel etatowy naszej firmy, co powoduje, że nie jest to rozwiązanie dobre dla zleceń krótkoterminowych – poniżej 6 miesięcy.

Usługa zatrudnienia zewnętrznego obejmuje wszystkie procesy związane z pracą: rekrutację, zatrudnienie, obsługę kadrową i bhp, obsługę urlopów czy zwolnień lekarskich, a także rekrutacje uzupełniające. Nasz klient z tytułu jej realizacji musi jedynie raz w miesiącu zaksięgować stosowną fakturę i terminowo ją opłacić.

Zatrudnienie zewnętrzne to rozwiązanie, z którego najczęściej korzystają następujące rodzaje przedsiębiorstw:

  • sieci handlowe (obsługa kas, kompletacja zamówień, obsługa sal sprzedaży)
  • sieci hotelowe (gastronomia, housekeeping)
  • zakłady produkcyjne (obsługa procesów produkcyjnych)

Na życzenie klientów Reverse Business Support może także podjąć się organizacji kompletnych stanowisk pracy: wyposażenia osobistego, umeblowania, osprzętu (np. komputery, urządzenia do użytku osobistego itp.).

OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH

Reverse Business Support może także podejmować się realizacji kompletnych projektów outsourcingowych (business process outsourcing). Najprostszy przykład tego typu zleceń to utrzymanie czystości dowolnych obiektów: biur, zakładów produkcyjnych, czy terenów zielonych. W takim przypadku bierzemy pełną odpowiedzialność za dany proces i jego jakość. Organizujemy odpowiednie maszyny i personel, a także w całości nadzorujemy realizację procesu. Inny przykład BPO w naszym wykonaniu to obsługa logistyki: zapewniamy odpowiednie środki transportu (samochody osobowe i dostawcze), wykwalifikowanych kierowców, a następnie nadzorujemy cały proces.  Specjalizujemy się w tym przypadku także w organizacji transportu osób niepełnosprawnych. Kolejny przykład to… produkcja szwalnicza. Na potrzeby naszego klienta zapewniona została odpowiednia hala, wyposażenie (maszyny), a także zatrudniony personel. Dzięki temu kontrahent może skupić się na tym, co dla niego najważniejsze, czyli na konkurowaniu na tym bardzo wymagającym rynku za pomocą innowacyjnych i atrakcyjnych cenowo produktów.

REKRUTACJA i POŚREDNICTWO PRACY

Reverse Business Support coraz lepiej poczyna sobie na rynku usług rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy. Usługa ta stanowi zazwyczaj uzupełnienie innych naszych zadań realizowanych dla obecnych klientów, ale oczywiście zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty. Chętnie przedstawimy swoją ofertę w tym zakresie. Także osoby poszukujące zatrudnienia, niekoniecznie tymczasowego, zapraszamy do składania ofert u nas. Cały czas udostępniane są nowe oferty pracy, także stałej.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zapraszamy do współpracy:

Edyta Brzostek, Członek Zarządu
tel.:+48 531 092 995
e-mail: e.brzostek@envistar.biz

Drukuj stronę Pobierz PDF