Jaka pensja w 2020 roku?

Polska gospodarka wchodzi właśnie w fazę dyskusji na temat wysokości wynagrodzenia minimalnego w roku 2020. Przypominamy, że stawka na 2019 rok wynosi 2250 zł brutto miesięcznie (lub 14,70 zł za godzinę). 31 maja 2019 r. Rząd zaproponował, by w przyszłym roku było to odpowiednio 2450 zł brutto miesięcznie lub 16,00 zł brutto za godzinę. Byłby to wzrost o prawie 9% w porównaniu do obecnych stawek. Tradycyjnie już oferta taka nie spodobała się związkom zawodowym, które życzyłyby sobie 2520 zł brutto miesięcznie. Nie przypadła też do gustu przedsiębiorcom, chcącym niższego poziomu wynagrodzeń: 2387 zł.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że Rząd, wobec braku porozumienia przedsiębiorców i strony związkowej, zatwierdzał ostatecznie własną stawkę. Jak będzie w przypadku roku 2020? Nie bez znaczenia jest fakt, iż bieżący rok to tzw. “rok wyborczy”. Partia rządząca chcąc bardziej przypodobać się wyborcom, może zdecydować się późnym latem na wyższą stawkę, niż obecnie proponowana. W kuluarach najczęściej pojawia się kwota 2500 zł brutto miesięcznie.

Nasza opinia:

Należy zauważyć, że ustawowy poziom wynagrodzenia minimalnego w gospodarce z roku na rok ma coraz mniejsze znaczenie, gdyż realny poziom wynagrodzeń w gospodarce jest znacznie wyższy. Dotyczy to także stanowisk liniowych dla osób o niskich kwalifikacjach. Firmy oferujące niskie pensje skazane są na porażkę, gdyż po prostu nie będą mogły znaleźć odpowiedniej liczby rąk do pracy. W naszej ocenie zatem propozycja rządowa, nawet ta spodziewana “podwyższona”, jest prawidłowa. Wymusza ona bowiem także podnoszenie różnego rodzaju świadczeń socjalnych, które przy obecnym poziomie cen i wynagrodzeń coraz bardziej odstają od rzeczywistości. Mówiąc wprost, skoro jest tak dobrze, to niech dobrze będzie wszystkim, także tym nie mogącym pracować.

%d bloggers like this: