Inspekcja Pracy pilnuje stawki minimalnej

Jak ominąć minimalną stawkę godzinową?

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała w lipcu informację podsumowującą kontrole w zakresie przestrzegania przez pracodawców wymogu zapewnienia pracownikom wynagrodzenia w wysokości przynajmniej 13,70 zł brutto za godzinę. Aż w 27% z przeprowadzonych ponad 19000 kontroli wykazało jednak naruszenia w tym zakresie. Najczęściej stosowane praktyki to:

  • zaniżanie liczby godzin przepracowanych przez zatrudnioną osobę
  • pobieranie od pracowników opłat za pozorne świadczenia na ich rzecz ze strony pracodawców (np. wynajem narzędzi pracy czy odzieży roboczej) 
  • nakładanie na pracowników niezasadnych kar pieniężnych w celu obniżenia należnego wynagrodzenia. 

Niejako “przy okazji” stwierdzono również sporo tradycyjnych naruszeń praw pracowniczych w postaci np. braku umów pisemnych, niekompletnej dokumentacji pracowniczej czy nieterminowej wypłaty wynagrodzenia.

Do tanga potrzeba dwojga…

Niewątpliwie opublikowana informacja nie świadczy dobrze o kontrolowanych firmach, a także generalnie o przedsiębiorstwach. Z drugiej jednak strony należy zwrócić uwagę na fakt, iż w wielu przypadkach także pracownicy są nie bez winy. Często oni także są zainteresowani obchodzeniem prawa w celu uzyskania wyższych dochodów bieżących. Idą zatem na układ z pracodawcami i godzą się np. na pracę na czarno lub przynajmniej częściową wypłatę wynagrodzenia “w kopercie”. Zwracamy też uwagę, że przy stopie bezrobocia wynoszącej obecnie około 3.5%, praktycznie w każdym regionie kraju bez problemu można znaleźć zatrudnienie. Trudno jest więc nam zrozumieć, dlaczego wciąż dochodzi do sytuacji nieprzestrzegania wymogu wynagrodzenia minimalnego. Rekomendujemy proste rozwiązanie – unikanie takich pracodawców.

Minimalna stawka godzinowa nie nadąża za rynkowymi realiami

Praktycznie wszystkie kontrakty obsługiwane przez Reverse Business Support (praca tymczasowa, outsourcing pracowników) zapewniają pracownikom w pełni legalne wynagrodzenie przekraczające znacząco stawkę 13,70 zł brutto za godzinę pracy, a nawet zaplanowane na rok 2019 14,50 zł. Dzieje się tak nawet w regionach Polski, w których poziom pensji jest tradycyjnie najniższy. W przypadku prostych prac fizycznych – najniżej płatnych – pracownikom oferowane są dodatkowe bonusy podnoszące de facto realne pobory, takie jak np. darmowe zakwaterowanie czy posiłki. Dlatego też zachęcamy osoby, które stały się ofiarą nieuczciwych pracodawców i otrzymują wynagrodzenie niższe niż ustyawowe minimum, do skontaktowania się z nami. Na pewno znajdziemy dla was lepiej płatną i legalną pracę.

 

%d bloggers like this: